kanalizacja betonowa, kręgi betonowe, rury betonowe, elementy kanalizacji, studnie betonowe (kanalizacyjne), kinety betonowe, beton, betonowe studzienki uliczne, zbiorniki betonowe, betonowe przepusty drogowe, szamba betonowe  


Siedziba Stowarzyszenia

Spółdzielczości pracy

Biuro Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji (SPEBK) zostało powołane i rozpoczęło działalność w 2004.

Stowarzyszenie jest organizacją branżową, której celem podstawowym jest promowanie wyrobów

podnośniki koszowe wrocław
Wynajem podnośników
http://podnosniki-wroclaw.com.pl/

betonowych stosowanych w systemach kanalizacyjnych, wspieranie rozwoju technicznego i podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów betonowych oraz integracja środowiska związanego z produkcją takich wyrobów.
Idea utworzenia organizacji branżowej występowała wśród producentów od kilku lat, wzorem były analogiczne organizacje branżowe istniejące w krajach UE.

Proces powołania Stowarzyszenia trwał kilka miesięcy. W ostatnich dniach grudnia 2004 roku nastąpiło formalne powołanie Stowarzyszenia i rejestracja w KRS.

Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską i zrzesza większość liczących się producentów wyrobów betonowych stosowanych w kanalizacji.

GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA:

  • Promowanie wyrobów betonowych stosowanych w systemach kanalizacyjnych

  • Wspieranie rozwoju technicznego

  • Podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów betonowych

  • Doradztwo techniczne w zakresie w/w wyrobów

 
   

Osoby i firmy związane z produkcją i stosowaniem wyrobów betonowych w kanalizacji zapraszamy do współpracy. We wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

 
   
 
    luty 2006
Relacja z badań studzienek włazowych na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1917


czytaj dalej >>

 
    listopad 2005
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW na temat możliwości wykonywania badań typu
elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych.

W świetlne ustanowionej normy PN-EN 1917 pt. "Studzienki włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe" wymagane jest badanie typu. Norma obejmuje studzienki o wielkości do DN1250. Badanie typu ma wykazać zgodność wyrobu z wymaganiami określonymi w powyższej normie.

malcon bydgoszcz
sprawdź
http://malcon.com.pl/
Biorąc pod uwagę rozpoczęte działania kontrolne przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego w zakładach prefabrykacji, należy przewidywać, że w najbliższej przyszłości wykonywanie badań typu elementów studzienek będzie wymagane.

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji informuje, że badania typu elementów studzienek kanalizacyjnych w pełnym zakresie wymaganym normą PN-EN 1917 zostały rozpoczęte przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL we współpracy ze Stowarzyszeniem.

Zlecenia na wykonanie badania typu elementów betonowych i żelbetowych studzienek kanalizacyjnych wg normy PN-EN 1917 prosimy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL


Termin wykonania badania typu studzienek kanalizacyjnych nie powinien przekraczać 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 
    styczeń 2005
prezentacja Stowarzyszenia na targach WOD KAN w Bydgoszczy
 
    grudzień 2004
Powołanie i rejestracja Stowarzyszenia w KRS
 
    HOME |  WYROBY  | PRODUCENCI  | PUBLIKACJE |  KONTAKT |  FORUM |  MAPA STRONY  

    © SPEBK  
    Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-01